Laney


Laney LX10B 10 Watt Bass Guitar Amp

$125.00 7% off RRP

Laney RB1 15w Richter Bass Amp Combo

$229.00 18% off RRP

Laney RB2 30w Richter Bass Amp Combo

$349.00 13% off RRP

Laney AH80 Audiohub 80-Watt Keyboard Amp

$479.00 13% off RRP

Laney RB3 65w Richter Bass Amp Combo

$499.00 14% off RRP

Laney Super Cub 1X10" 6 Watt Valve Amplifier

$679.00 15% off RRP